TR - EN

Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi Çalıştayı [1] (10-11 Şubat 2017- Ankara)

TAÇESE Çalıştayı 1

Kurum Adı TAÇESE - Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü
İşin Adı Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi Çalıştayı
Çalıştay Tarihi 10-11 Şubat 2017
Çalıştay Merkezi Meyra Palace Otel, ANKARA
Çalıştay Konuları - Hukuk - Etik - Din Çalıştay Grubu
- Ebelik Çalıştay Grubu
- Tarih Sosyoloji İletişim Eğitim Çalıştay Grubu
- Psikolog Anestezi Tamamlayıcı Tıp Grubu
- Anne ve Bebeğe Ait Sezaryen Endikasyonları
- Doğum Şeklinin Maternal Perinatal Sonuçlar Üzerine Etkileri
- İyi Klinik Uygulama Örnekleri Politika Önerileri
İletişim Bilgileri

www.tuseb.gov.tr

www.facebook.com/tacesetuseb