TR - EN

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, ICPerMed oluşumuna üye statüsünde katılmıştır.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Kişiselleştirilmiş Tıp alanında Avrupa ülkeleri ile birlikte ortak bir politika belirleyebilmek adına ICPerMed (International Consortium for Personalised Medicine) oluşumuna üye statüsünde katılmıştır. ICPerMed-TÜSEB temsilciliğini Dr. Hülya GÜNDEŞLİ ve Opr.Dr. Duygu ALTINOK DİNDAR yapacaklardır.