TÜSEB / Haberler / V. Türk Tıp Dünyası Kurultayı

V. Türk Tıp Dünyası Kurultayı

Kurultayın ana amacı; “Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar” (obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, kanserler vb.) ve bunların risk faktörleri konusunda yapılabilecek çalışmaları ele almaktır. Tüm Dünya’da artış gösteren ‘Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar’; bir yandan ömür boyu sürmeleri sebebiyle hastalıkların yönetimi ve tedavisi açısından ülke bütçeleri üzerinde önemli bir yük oluştururken; diğer yandan hasta bireylerin iş verimliliği ve üretkenliğinin azalması ve erken ölümlere yol açmaları nedeniyle büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadırlar.

V. Türk Tıp Dünyası Kurultayında bu hastalıkların önlenmesi, risk faktörleriyle mücadele (beslenme, fiziksel aktivite, sigara, alkol gibi), mevcut hastaların iyi tedavi edilmesi ve hastalıklardan kaynaklanacak komplikasyonların engellenmesi için DSÖ ile birlikte yapılabileceklerin belirlenmesi ve uygulamaya konulması hususundaki hedefler tartışılacak ve alınması gereken adımlar belirlenecektir.

Kurultay’a dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizden sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve teknoparklarda yönetici/araştırmacı olarak çalışan katılımcılar, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi üyeleri dahil yaklaşık 500 katılımcı davet edilmiştir. TÜSEB tarafından, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nin bu yıl 2.’si verilecektir.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız..

  • Sağlık Bakanlığı
  • TÜBİTAK
  • NIH
  • Max Planck
  • INSERM