İletişim

Üniversite/Sanayi İşbirliği

Sanayi Şuraları

I. Sanayi Şurası, 1987

II. Sanayi Şurası, 1995

III. Sanayi Şurası, 2014

İTÜ, 1994, Üniversite-Sanayi İşbirliği Birinci Şurası

Şura Kararları

Bilimsel ve Teknolojik Gelişim, Ar‐Ge ve İnovasyon

Kamu Destekleri, Etkileri, İzlenmesi ve Değerlendirmesi

Sanayi Politikaları ve Uluslararası Rekabet

Sanayi Yatırım Bölgeleri ve Kümelenme

Sanayide İnsan Kaynakları ve İstihdam

Sanayide Sürdürülebilir Üretim

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Yayınları

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Web Sitesi İçin Tıklayınız.

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Mayıs 2013 – Mayıs 2014 Çalışmaları

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) 2011 - 2012 Faaliyetleri Özeti

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Ulusal Patent Fuarı 2017 Faaliyet Raporu

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Kuruluşundan Günümüze ÜSİMP (2007 – 2014)

Bilimsel Tebliğler

2023 hedefinde Kamu Üniversitelerinin Yapısal Değişimi

Bilgi Ekonomisi-Sınai Mülkiyet Hakları ve Kamu-Üniversite - Sanayi İşbirliği (İnovatif Üniversite Modeli)

İleri Teknolojilerde Üniversite Sanayi İşbirliği ve Kurumsal Ar-Ge Merkezlerinin Yönetişimi

Kümelenmelerin Sürekliliğine Dönük Öneriler

Milli Yenilik Sistemindeki Kayıp Halka Hakkında

Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Kurumsallaşması

Teknogirişimcilik ve Konya Teknokent

Teknolojik İnovasyon Güdümlü ABD Ekonomisindeki Teknoparkların Ülke Kalkınmasındaki Rolü

Türkiye'de Teknonomi

Uluslar Arası Rekabette Ar-Ge ve İnovasyon Faktörü

Uluslararası Rekabet Gücü Politikaları

Üniversite Sanayi İşbirliği’nin Etkin Arayüzü Olarak Konya Teknokent

Üniversite-Sanayi İşbirliği Yapıları ve Niğde Üniversitesi Sanayi İşbirliği Mekanizmaları

Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Kurumsallaştırılması Noktasında Bir Model Önerisi Olarak Selçuk Ünv. Teknoloji Fakültesi Örneği

Vergi İndirimlerinin Özel Sektör Ar-Ge Stratejisi’ndeki Rolü