İletişim

Bilim Kurulları

Maternal ve Perinatal Sağlık Bilim Kurulu

 

 

Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Bilim Kurulu

 

 

Adolesan Sağlığı Bilim Kurulu

1. Prof. Dr. Füsun ÇUHADAROĞLU Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
2. Prof. Dr. Atilla BÜYÜKGEBİZ İstanbul Bilim Üniversitesi Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi  Çocuk Endokrinoloji Bölümü
3. Prof. Dr. Orhan DERMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Adolesan BD
4. Prof. Dr. Zehra AYCAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Endokrinoloji BD
5. Prof. Dr. Selim KUTLU Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD
6. Prof. Dr. Selahaddin ÖĞÜLMÜŞ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ABD
7. Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD
8. Doç. Dr. Aysun DOĞAN Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gelişim Psikolojisi ABD

 

Anne, Çocuk ve Ergen Koruyucu Hekimlik Bilim Kurulu

 

Kriz Durumlarında Kadın ve Çocuk Sağlığı Bilim Kurulu