İletişim

DSÖ Anne Sağlığı Yayınları

Üreme Sağlığı

DSÖ, 2017,  Anne Sağlığı Önerileri

DSÖ, 2016, Cinsel ve üreme sağlığı - hastalığından seçimlere ve iyi olma durumuna

DSÖ, 2000, Savaş ve Yer Değiştirme Sırasında Üreme Sağlığı

DSÖ, 2016,  Kontraseptif kullanım için seçilmiş uygulama önerileri 

Gebelik Öncesi

DSÖ, 2015, Nöral Tüp Defektinin Önlenmesi için Üreme Çağındaki Kadınlarda Optimal Serum ve Kan Folat Düzeyi 

Gebelik

DSÖ, 2016, Pozitif Gebelik Deneyimi için Antenatal Bakım Önerileri

DSÖ, 2016,  Doğum Öncesi Bakım

Doğum

DSÖ Pozitif Doğum Deneyimi İçin İntrapartum Bakım Kılavuzu

Doğum Sonrası

DSÖ, 2016, Postpartum Kadınlarda Demir Uygulaması

 Anne Ölümleri

DSÖ Anne Ölümleri yayınları için tıklayınız

DSÖ, 2015, Anne Ölümlerinde Eğilimler: 1990'dan 2015'e

 DSÖ, 2017, Pospartum Kanama Tedavisi için Transexamik Acid (Güncellenen Öneriler) 

Anne ölümleri sayfası için tıklayınız

Emzirme

DSÖ, 2017, Emzirme Kılavuzu

Bulaşıcı Hastalıklar

DSÖ, 2015,  Doğum Öncesi Kliniğe Devam Eden Hamile Kadınlarda Rutin Program Verilerine Dayalı HIV Sürveyansının Yürütülmesi

DSÖ, 2017,  Gebeler için Sifiliz Tarama ve Tedavi Kılavuzu

DSÖ, 2016, Sifilizin anneden-çocuğa bulaşması

DSÖ, 2006, Anneden bebeğe hepatit geçişini önlenmesi

Beslenme

DSÖ, 2015,  Sağlıklı bir yaşama başlangıç için hamilelik planlanmasında ve hamilelik sırasında annenin iyi beslenmesi (2017)

DSÖ, 2016,  Hayata İyi Başlangıç İçin İyi Maternal Beslenme

DSÖ, 2012,  Gebelerde Dvit Takviyesi

DSÖ, 2012,  Anemik Olmayan Gebelerde Demir ve Folik Asit Takviyesi

DSÖ, 2013,  Anne, Bebek, Çocuk, Gençler için Esansiyel Beslenme Eylemleri

DSÖ, 2007,  Hamile, Emziren Kadınlar ve Küçük Çocuklarda Optimal İyot Seviyesine Ulaşma

Sağlık Sistemi

DSÖ, 2011, Güneydoğu Avrupa Sağlık Ağı

DSÖ Avrupa'daki kadın sağlığı ve refahı, mortalite avantajının ötesinde (2016)

DSÖ, 2014, Ulusal Farmakovijilans Merkezleri Raporu 2014 Yıllık Toplantısı (Gebelik)

DSÖ, 2017, Sağlık Tesislerinde Anne ve Bebek Bakım Kalitesini Artırmak için Standartlar

DSÖ, 2017, Anne, Bebek ve Çocuk Sağlığını Geliştirmek için Network Ağı

DSÖ, 2016,  Kontraseptif kullanım için seçilmiş uygulama önerileri