İletişim

DSÖ Bulaşıcı Hastalıklar Programı

TAÇESE Bulaşıcı Hastalıklar sayfası için tıklayınız

TAÇESE Aşı Türleri/Aşı Tarihçesi/Aşı Allerjenleri/ Aşı Program ve Raporları sayfası için tıklayınız

Aşı Takvimi sayfası için tıklayınız

 

Tarihçe

TAÇESE, 2018, DSÖ Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Programları Tarihçesi

 

Eylem Planları

DSÖ, 2013, Küresel Aşı Eylem Planı 2011-2020

DSÖ, 2014,  Avrupa Aşı Eylem Planı 2015–2020 

DSÖ,2017, HIV ilaç direnci üzerine küresel eylem planı 2017–2021

DSÖ, 2011,  HIV-AIDS için Avrupa Eylem Planı 2012–2015 

DSÖ, 2013, Evrensel Göz Sağlığı: Küresel Eylem Planı 2014 – 2019

 

Aşılama

DSÖ 60 yılda halk sağlığı kilometre taşlarının kronolojisi

DSÖ, 2018, Rutin Bağışıklama Önerileri

DSÖ, 2017, Aşı ve güven 

DSÖ, 2015  Aşı güvenlik mesajları (AEFI'lerin sıklığı)  

DSÖ, 2015, Bağışıklamanın toplumsal faydaları  

DSÖ 2016 Avrupa Aşı Eylem Planı ilerleme raporunu önemli noktaları

DSÖ, 2017,  Avrupa Bağışıklama Haftası 2017'nin Önemli Noktaları 

  

HIV

DSÖ, 2017, Avrupa'daki HIV-AIDS sürveyansı  

DSÖ, 2013, Ergen ve HIV: HIV testi, Danışmanlık i ve Ergen Bakımı için Rehber 

DSÖ, 2015, Antenatal Kliniğe devam Eden Kadınlarda Rutin Program Verilerine Dayalı HIV Sürveyansının Yürütlmesi

DSÖ, 2010,  Anneden Bebeğe HIV Transferini Önleme Kılavuzu

 

HPV 

DSÖ, Human papillomavirus (HPV) yayınları

DSÖ, 2018, HPV ve Servikal Kanser

 

Sifiliz

DSÖ, 2017, Gebeler için Sifiliz Tarama ve Tedavi Kılavuzu

 

Tetanoz

 DSÖ, Maternal and Neonatal Tetanus Elimination (MNTE)

 

 

Tüberküloz

DSÖ, 2017,Tüberküloz İlaçlarına Bağlılığı Desteklemek için Temel Teknolojilerin Kullanımı El Kitabı 

Çoklu İlaca Direçli Tüberküloz (MDR)

DSÖ, 2016, İlaca dirençli tüberküloz tedavi kılavuzu

DSÖ, 2015, Tüberkülozda ilaç direnci sürveyans kılavuzu

DSÖ, 2016, Çocuklarda ve adolesanlarda çoklu ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde delamanid kullanımı: ara politika kılavuzu

 

Şarbon

CDC, 2014,Gebe ve Postpartum Kadınlarda Şarbonun Önlenmesi ve Tedavisinde Dikkat Edilecek Hususlar

 

Kızamık Kızamıkçık

DSÖ,  Kızamık ve Kızamıkçık Eliminasyonu için Avrupa Bölgesel Doğrulama Komisyonu'nun 5. toplantısı 

 

Trahom

DSÖ, 2000, SAFE Stratejisi Trahomun Önlenmesi

DSÖ, 2006, Trahom kontrolü, program yürütücüleri rehberi

 

Sıtma

DSÖ,2018 Sıtma yayınları

DSÖ,2017, Dünya 2017 Sıtma Raporu