İletişim

DSÖ Ergen Sağlığı Yayınları

DSÖ, 2018, Kadınlar, Çocuklar ve Gençler için Küresel Strateji (2016-2030)

DSÖ, 2017,  Ergen Sağlığı Rehberi

DSÖ, 2017,  Adolesan Sağlığı İçin Küresel Hızlandırılmış Eylem(Özet)

DSÖ, 2017,  Adolesan Sağlığı İçin Küresel Hızlandırılmış Eylem- eng

DSÖ,2010,  Avrupa Bölge Ofisi BZgA Standartları 

Üreme Sağlığı 

DSÖ, 2016,  Cinsel sağlık ve üreme sağlığı için eylem planı: Avrupa'da 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne ulaşmak için

DSÖ, 2011,  Erken Gebelik ve Zayıf Üreme Sonuçlarının Önlenmesi 

Bağımlılık 

DSÖ, 2016, Türkiye'de Uyuşturucu Bağımlılığı Üzerine Multisekteröl Eylem

Yaralanmalar

DSÖ, 2012,  Yedinci yıllık Avrupa Şiddet ve Yaralanma Önleme Toplantılarının Sağlık Bakanlıklarının ulusal odakları hakkındaki raporu

DSÖ, 2015, Yaralanmalar: Avrupa'da halk sağlığı eylemi çağrısı

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

DSÖ, 2013, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

DSÖ, 2017,  Adolesan Obezitesi ve ilgili Davranışlar: DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki eğilimler ve eşitsizlikler, 2002–2014

Bulaşıcı Hastalıklar

DSÖ, 2013,  Ergen ve HIV: HIV testi, Danışmanlık ve Ergen Bakımı için Rehber 

Beslenme

DSÖ,2016,  Kadın ve Adolesan Kızlarda Günlük Demir Takviyesi

DSÖ,2013,  Anne, Bebek, Çocuk, Gençler için Esansiyel Beslenme Eylemleri

DSÖ 5-19 Yaş İçin Beden Kitle İndeksi Değerleri

DSÖ 5-19 Yaş Anthropometrik Ölçüm Değerlendirme Uygulaması

DSÖ,2016 Dijital Dünyada Çocuklara Gıda Pazarlamasıyla Mücadele: Disiplinler Arası İşbirliği

 İnfografikler

Çocuklarda ve Ergenlerde Obezite Artışı

Ergenlerde Ölüm Nedenleri

Toplum Gelişmesi için En Önemli Kaynak: Ergenler

Adolesan Sağlığını Korumak

Ergenliğe Sağlıklı Davranışlarla Başlamak Sağlıklı Yetişkinler Yaratır

Alkol ve Sağlık

15-19 Yaş Arası Kızlarda Ölüm Nedenlerinin Başında Gebelik ve Doğum Komplikasyonları Gelmektedir