İletişim

ELIXIR

ELIXIR; yaşam bilimi kaynaklarını Avrupa çapında bir araya getiren devletlerarası bir kuruluştur. Veri tabanları, yazılım araçları, eğitim materyalleri, bulut depolaması ve süper bilgisayarlar bu kaynakları oluşturmaktadır. ELIXIR kaynakların koordinasyonunu yapmak için gerekli altyapıyı oluşturmaktadır. Bu sayede araştırmacılar verileri daha kolay bulmakta, analiz etmekte ve paylaşmakta, tecrübelerini aktarmakta ve iyi uygulamaları yerine getirmektedir. ELIXIR 21 üyesi ve 180den fazla araştırma organizasyonu içermektedir.

ELIXIR kalite kontrol, biyolojik verinin toplanması, arşivlenmesi yoluyla Avrupa çapında yaşam bilimi araştırmalarını ve araştırmaların tıp, tarım, biyo-sanayi ve topluma geçişini desteklemeyi amaçlamaktadır.

ELIXIR hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız

ELIXIR,2017, Uluslararası Stratejisi

ELIXIR,2016 ,İnsan Verisi

ELIXIR, 2015, Yıllık Rapor

ELIXIR, 2016,Yıllık Rapor

ELIXIR Avrupa'da Yaşam Bilimleri Araştırmaları için Teknik Hizmetler Yol Haritası