İletişim

Ergenlerde Cinsiyete Göre Ölüm ve Kayıpların Nedeni

Adolesanlar;

Dünya nüfusunun %20 sini, Gelişmekte olan ülkelerin %25 ini, Gelişmiş ülkelerin %15 ini, Türkiye nüfusunun %19,7 sini oluşturuyorlar. Tüm Dünyada 2025 yılında 1.13 milyar adolesan…

 Her yıl 10-24 yaş grubunda 2.6 milyon ölüm saptanmaktadır. Bunların %97’si düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir.

Adolesan Morbidite ve Mortalitesi

  • Her yıl 100 000 adolesan intihara bağlı olarak ölmektedir.
  • Her yıl 300 bin adolesan sigara ve tütüne bağlı hastalıklar yüzünden ölmektedirler

Adolesan yaşta görülen pekçok hastalığın sebebi

  • Sigara,
  • Riskli cinsel davranışlar,
  • Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı,
  • Şişmanlık gibi yaşam stililleridir

Erişkin yaşta erken ölümlerin %70 sebebi ve hastalıkların 1/3’ünün sebebi adolesan yaşta kazanılan alışkanlıklara bağlıdır.

İntihar İstatistikleri

15-19 yaş kız çocukları intihar açısından en riskli grup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dünya Ergenleri İçin Sağlık (Health for the World’s Adolescents)

 DSÖ World Health Statistics, 2018,   2016 Yılı İntihara Bağlı Ölüm Oranları   DSÖ World Health Statistics, 2018,   2015 Yılı Trafik Kaz. Sebebi ile Ölümler