İletişim

Ergenlerde Cinsiyete Göre Ölüm ve Kayıpların Nedeni

Adolesanlar;

Dünya nüfusunun %20 sini, Gelişmekte olan ülkelerin %25 ini, Gelişmiş ülkelerin %15 ini, Türkiye nüfusunun %19,7 sini oluşturuyorlar. Tüm Dünyada 2025 yılında 1.13 milyar adolesan…

 Her yıl 10-24 yaş grubunda 2.6 milyon ölüm saptanmaktadır. Bunların %97’si düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir.

Adolesan Morbidite ve Mortalitesi

  • Her yıl 100 000 adolesan intihara bağlı olarak ölmektedir.
  • Her yıl 300 bin adolesan sigara ve tütüne bağlı hastalıklar yüzünden ölmektedirler

Adolesan yaşta görülen pekçok hastalığın sebebi

  • Sigara,
  • Riskli cinsel davranışlar,
  • Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı,
  • Şişmanlık gibi yaşam stililleridir

Erişkin yaşta erken ölümlerin %70 sebebi ve hastalıkların 1/3’ünün sebebi adolesan yaşta kazanılan alışkanlıklara bağlıdır.

15-19 yaş kız çocukları intihar açısından en riskli grup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dünya Ergenleri İçin Sağlık (Health for the World’s Adolescents)