İletişim

Gebe Sağlığı Kılavuzları

Anne Ölümü sayfası için tıklayınız

Royal College of Obstetricians& Gynaecologists (RCOG) Green-Top Kılavuzları için tıklayınız

NICE  Gebelik Kılavuzları için tıklayınız

1-Sağlık Sistemi

TAÇESE, 2017, Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi (TÜSEB)

NHS, 2016, Gebelikte Enfeksiyon Hastalıkları  Tarama Programı

DSÖ, 2017, Anne Sağlığı Önerileri

DSÖ Doğum Öncesi Kliniğe Devam Eden Hamile Kadınlarda Rutin Program Verilerine Dayalı HIV Sürveyansının Yürütülmesi

Sağlık Bakanlığı, 2006, Ebelik Eğitimi CS/ÜS Öğrenim Rehberleri

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014, Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi ve Eğitim Kitabı

FIGO, 2012, Üreme ve Kadın Sağlığının Etik Yönleri

2-Gebelik Öncesi

Tandfonline, 2017, Prekonsepsiyon erkek alkol maruziyet  fare modelinde, DNA metilasyon bağımsız büyüme kısıtlama ve değiştirilmiş gelişimsel programlaması

DSÖ, Nöral Tüp Defektinin Önlenmesi için Üreme Çağındaki Kadınlarda Optimal Serum ve Kan Folat Düzeyi

NICE, 2008, Komplike olmayan gebelikler için doğum öncesi bakım kılavuzu 

3-Gebelik

DSÖ, 2018, Pozitif Doğum Deneyimi İçin İntrapartum Bakım Kılavuzu

FIGO, Gestasyonel diyabet inisiyatifi 

Tandfonline, 2017, Maternal inflamatuar diyet ve istenmeyen gebelik sonuçları: Potansiyel regülatörler olarak dolaşan sitokinler ve genomik imprinting?  

The ESHRE Guideline Group on RPL, 2018, ESHRE Tekrarlayan Gebelik Kaybı

ESC, 2018 Gebelikte kardiyovasküler hastalıkların yönetimi kılavuzu

 

4-Bulaşıcı hastalıklar

TAÇESE Bulaşıcı Hastalıklar sayfası için tıklayınız

TAÇESE, 2018, Gebelerde Aşılama

NHS, 2016, Gebelikte Enfeksiyon Hastalıkları  Tarama Programı

DSÖ, 2017, Gebeler için Sifiliz Tarama ve Tedavi Kılavuzu

DSÖ, 2015, Antenatal Kliniğe devam Eden Kadınlarda Rutin Program Verilerine Dayalı HIV Sürveyansının Yürütlmesi

DSÖ, 2010,  Anneden Bebeğe HIV Transferini Önleme Kılavuzu

JC Dunkelberg, EMF Berkley, 2016, Gebelikte Hepatit B ve Hepatit C

Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), 2017, Gebelikte Hepatit C: tarama, tedavi ve yönetim

Sara Lavelle Chlamydia Screening Programme Lead, İngiltere'de Klamidya tarama programı

Doç. Dr. Alpay Arı, Gebelerde Toksoplazma İnfeksiyonu

Sue Walker, 2014, Gebelikten önce ve gebelik sırasında virus tarama

CDC, 2014, Konjenital enfeksiyon hastalıkları için yenidoğan tarama

FIGO, 2018, Gebelikte Toksoplazma

FIGO, 2018, Gebelite Gonore ve Sifiliz

CDC, 2018, Hamile Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar Arasında HIV

CDC, Toksoplazmozis - Sağlık Profesyonelleri için Kaynaklar

CDC, CYBH ve HIV Tarama Önerileri

DSÖ, 2018, Rutin Bağışıklama Önerileri

5-Gebelikte İlaç Kullanımı

TAÇESE 2018 Gebelikte Farmakovijilans ve Teratojenite Raporu

Kristin Jenkins, 2018, Gebelikte ağrı kesici kullanımı, fetusun doğurganlığını etkileyebilir (Medscape Haberleri)

Shereen Lehman, 2018, Erken Gebelikte NSAID Riskinin Daha Fazla Kanıtı (Medscape Haberleri)

FIGO, 2017, Misoprostolün Gebeliğin Farklı Dönemlerinde Kullanımı

FIGO, 2012, Misoprostol Dozu- Gebeliğin Farklı dönemlerinde Kullanım Önerileri

FIGO, 2007, Misoprostol Doz Kılavuzu 

FIGO, Gebelikte Teratoloji ve İlaçlar 

DSÖ, 2014, Gebelikte Madde Kullanımının Tanımlanması ve Yönetilmesi Kılavuzu

6-Normal Doğum/ Sezaryen

TAÇESE, 2017, Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi (TÜSEB)

NICE, 2011, Sezeryan Klinik Kılavuzu

ACOG, 2013, Anne İsteğine bağlı Sezeryan 

ACOG, 2012, Plasenta Accreata, Komite Görüşü

Elektive Sezeryan Endikasyonları ve Riskleri, 2015,  EIoannis Mylonas, Klaus Friese  

Sağlık Bakanlığı, 2010, Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi 

Sağlık Bakanlığı, Suda Travay/Doğum Ünitesi Temizlik ve Dezenfeksiyon Standartları 

7-Doğum Sonrası

Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), 2017, Geç Preterm Dönemde Kanama Yönetimi SMFM Önerileri

8-Beslenme

TACESE Beslenme sayfası için tıklayınız

DSÖ, 2016, Hayata İyi Başlangıç İçin İyi Maternal Beslenme

DSÖ, 2007, Hamile, Emziren Kadınlar ve Küçük Çocuklarda Optimal İyot Seviyesine Ulaşma

DSÖ, 2010, Anneden Çocuğa HIV’ in Geçişini Önleme Ve HIV Bağlamında Bebek Beslenmesi Konusunda Yeni Rehberlik

Prof. Dr. Murat Faik ERDOĞAN, Gebelikte İyot

DSÖ, 2012, Gebelerde Dvit Takviyesi

DSÖ, 2012, Anemik Olmayan Gebelerde Demir ve Folik Asit Takviyesi

9-İnfografikler

TAÇESE, 2018, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü TAÇESE, 2018, Hepatitte Anne Sütü ve Emzirme DSÖ, UNICEF, 2016, HIV ve Yenidoğan Beslenmesi Hakkında Güncellemeler TAÇESE, 2018, HIV ve Sifilizde Anneden Bebeğe Geçiş