İletişim

Gebelik ve Kadın Sağlığı Klavuzları

Gebelik Kılavuzları

Pozitif Doğum Deneyimi İçin İntrapartum Bakım Kılavuzu

Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi (TÜSEB)

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi (Sağlık Bakanlığı)

Ebelik Eğitimi CS/ÜS Öğrenim Rehberleri

Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi ve Eğitim Kitabı

Gebelere D Vitamini Destek Programı Rehberi

WHO Recomandations on Maternal Health

WHO Hayata İyi Başlangıç İçin İyi Maternal Beslenme

WHO Anneden Bebeğe HIV Transferini Önleme Kılavuzu

Anneden Çocuğa HIV’ in Geçişini Önleme Ve HIV Bağlamında Bebek Beslenmesi Konusunda Yeni Rehberlik

WHO Conductıng HIV Surveillance Based On Routine Programme Data Among Pregnant Women Attending Antenatal Clinic

Geç Preterm Dönemde Kanama Yönetimi SMFM Önerileri 

FİGO Misoprostolün Gebeliğin Farklı Dönemlerinde Kullanımı

FIGO Initiative on gestational diabetes

FIGO Gebelikte Teratoloji ve İlaçlar 

WHO Hamile, Emziren Kadınlar ve Küçük Çocuklarda Optimal İyot Seviyesine Ulaşma

Maternal inflammatory diet and adverse pregnancy outcomes: Circulating cytokines and genomic imprinting as potential regulators?

DNA methylation-independent growth restriction and altered developmental programming in a mouse model of preconception male alcohol exposure

ESHRE Tekrarlayan Gebelik Kaybı

Gebelikte İyot

WHO Gebeler için Sifiliz Tarama ve Tedavi Kılavuzu

WHO Gebelikte Madde Kullanımının Tanımlanması ve Yönetilmesi Kılavuzu

WHO Gebelerde Dvit Takviyesi

WHO Anemik Olmayan Gebelerde Demir ve Folik Asit Takviyesi

WHO Nöral Tüp Defektinin Önlenmesi için Üreme Çağındaki Kadınlarda Optimal Serum ve Kan Folat Düzeyi 

 

Kadın Sağlığı Kılavuzları

Servikal Kanser Kılavuzu

Yumurtalık Kanseri Taraması (ABD)

Yumurtalık Kanseri Kılavuzu: ESMO Klinik Uygulama Kılavuzları (2018)

İyot ve Sağlık

WHO Kadın ve Adolesan Kızlarda Günlük Demir Takviyesi