İletişim

Kadına Yönelik Şiddet

Ulusal Strateji ve Eylem Planları

Ulusal Strateji ve Eylem Planları için Tıklayınız

Uluslararası Strateji ve Eylem Planları, Sözleşmeler

Uluslararsı Stratej ve Eylem planları için Tıklayınız.

GREVIO, 2106, İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi)

Üniversitelerin Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Üniversitelerin Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezleri İçin Tıklayınız.

 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

Kadın Konukevleri: 2016 yılı Aralık ayı itibariyle ASPB’ye bağlı 101 konukevi, 2.647 kapasite; yerel yönetimlere bağlı 32 kadın konukevi 741 kapasite; sivil toplum kuruluşlarına bağlı 4 kadın konukevi ise 45 kapasite olmak üzere toplam 137 kadın konukevi 3.433 kapasite ile hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

 

Araştırmalar-Çalışmalar

TAÇESE, 2018, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Tarihçesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2016-2017 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015, Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması

GREVIO, 2106, İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi)

GREVIO, 2016, İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin yürürlüğe konmasına yönelik yasal ve diğer tedbirlerle ilgili anket çalışması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2012, İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin yürürlüğe konmasına yönelik yasal ve diğer tedbirlerle ilgili Türkiye anket cevapları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2017, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Mevcut Durum Analizi ve Yapılan Çalışmalar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,2017, Kadınlara İlişkin Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler Özeti

 

 

KLİMUD, 2015, Klinik örnekten sonuç raporuna uygulama rehberi, cinsel istismar olasılığında örnek yönetimi