İletişim

Kadına Yönelik Şiddet

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

Kadın Konukevleri: 2016 yılı Aralık ayı itibariyle ASPB’ye bağlı 101 konukevi, 2.647 kapasite; yerel yönetimlere bağlı 32 kadın konukevi 741 kapasite; sivil toplum kuruluşlarına bağlı 4 kadın konukevi ise 45 kapasite olmak üzere toplam 137 kadın konukevi 3.433 kapasite ile hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Üniversitelerin Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı 2016-2017 İzleme ve Değerlendirme Raporu

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması

İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi)

İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin yürürlüğe konmasına yönelik yasal ve diğer tedbirlerle ilgili anket çalışması

İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin yürürlüğe konmasına yönelik yasal ve diğer tedbirlerle ilgili Türkiye anket cevapları

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Tarihçesi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Mevcut Durum Analizi ve Yapılan Çalışmalar

Kadınlara İlişkin Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler Özeti

 

Uluslararası Yayınlar

DSÖ Özellikle kadınlara ve kızlara ve çocuklara karşı kişiler arası şiddet konusunda ulusal çok sektörlü tepkiyle sağlık sisteminin rolünü güçlendirmek için küresel eylem planı 2016