İletişim

Kalkınma Bakanlığı Projeleri

KALIKINMA BAKANLIĞI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

 Kalkınma Bakanlığı tarafından 2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.

SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı ve proje temelli bir programdır.

SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesi hedeflenmektedir.

SODES’in öncelikli hedef kitlesi yoksulluk ve sosyal imkânlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

SODES projelerin desteklenmesi konusundaki usul ve esaslara göre proje başvuruları kabul edilmekte, değerlendirilmekte ve desteklenmektedir. 2015 yılında desteklenen projelere bakıldığında enstitümüz açısından, SODESLE Güçlenen Kadınlar, Değerli Çocuklar, SODES Dokunsun Gençler Hayat Bulsun, Minik Raketler Büyük Hayaller, SODES Genç Engelliler Gençlik Merkezi, Geleneksel El Sanatları İle Kadınlarımız İş Sahibi Oluyor, SODES Gençlik Gelişim Evleri vb. projeler öne çıkmaktadır. SODES tanıtım kitabında 2010 yılından bu yana desteklenmiş projeler hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Örneğin “Çaldıran Kültür, Sanat Ve Gençlik Merkezi” Projesi SODES tarafından desteklenen ödüllü projeler arasında yer almaktadır. Proje kapsamında özellikle örgün eğitimde okuyan veya dışında kalan, risk altındaki erkek-kız çocuklar ile gençler ve yaşlıların hedeflendiği bildirilmektedir. Proje desteği sayesinde öğrencilerin, kamu kurumları ve halkın her türlü kültürel ve sanatsal etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri şekilde konferans/tiyatro salonu, resim ve müzik atölyeleri, internet odası, kütüphane ve sergi salonu bulunan ve bağlama, gitar, vurmalı çalgılar, resim/ebru ve tiyatro kursları düzenlenen, piknik/yemek ve panel/seminer/konferans gibi tamamlayıcı etkinlikler gerçekleştirilen bir Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi açılmıştır.

SODES Projeleri için Tıklayınız