İletişim

Küresel Strateji ve Eylem Planları

 

Toplum Sağlığı Eylem Planları

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Birleşmiş Milletler BinYıl Kalkınma Hedefleri Raporu 2013

DSÖ, 1998, Herkes İçin Sağlık - 21 Hedef 

DSÖ, 2018- 2030 Fiziksel Hareket Küresel Eylem Planı 

 

Çocuk ve Ergen Sağlığı 

DSÖ, 2018, Kadınlar, Çocuklar ve Gençler için Küresel Strateji (2016-2030)

DSÖ, 2017, Adolesan Sağlığı İçin Küresel Hızlandırılmış Eylem- eng

DSÖ,2017,  Adolesan Sağlığı İçin Küresel Hızlandırılmış Eylem(Özet)

DSÖ, 2014 Önlenbilir Ölümleri Sona Erdirmek için "Her Yeni Doğan" Eylem Planı 

DSÖ, 2016 Özellikle kadınlara ve kızlara ve çocuklara karşı kişiler arası şiddet konusunda ulusal çok sektörlü tepkiyle sağlık sisteminin rolünü güçlendirmek için küresel eylem planı 

UNICEF, 2016, Çocukların Online Cinsel Sömürüsünü Sona Erdirme Stratejisi Projesi (The WePROTECT Global Alliance Strategy)

 Every Woman Every Child, 2015, 2016-2030 Kadınlar, Çocuklar ve Ergenlerin Sağlığı için Küresel Strateji

  

Kriz Durumlarında Sağlık

DSÖ, 2016, Göçmen Sağlığı için Strateji ve Eylem Planı

 

Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi

UNAIDS,2016  AIDS'i sonlandırmak için hızlı yol stratejisi 2016-2021

DSÖ, 2011-2020 Küresel Aşı Eylem Planı 

DSÖ, 2015- 2020 Avrupa Aşı Eylem Planı

DSÖ, 2012-2015 HIV-AIDS için Avrupa Eylem Planı 

DSÖ, 2017-2021 HIV ilaç direnci üzerine küresel eylem planı 

DSÖ,2007, Konjenital Sifilizin Küresel Eliminasyon Stratejisi 

DSÖ, 2013, Evrensel Göz Sağlığı: Küresel Eylem Planı 2014 – 2019

  

Ruh Sağlığı 

DSÖ, 2013-2020 Avrupa-Ruh-Sağlığı Eylem-Planı

DSÖ, 2013-2020 Ruh Sağlığı Eylem Planı 

 

İnfografikler

UNAIDS 2016-2021 Stratejisi

Küresel Aşı Eylem Planı

Adolesan Sağlığı Küresel Eylem Planı

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

UNICEF WEPROTECT Küresel Birlik Stratejisi,Çocukta Cinsel İstistismar ve Tacizi Önleme ve Mücadele Etme İnfografiği