İletişim

Madde Bağımlılığından Korunma

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ,2017,Geçmişten Günümüze Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Yolculuğu (Prof. Dr. Cevdet Erdöl)

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,2012, Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014, Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma

DSÖ, 2005, ütün Kontrolünde Sağlık Personellerinin Rolü 

Yeşilay, 2015,ürkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2010, adde Bağımlılığı ile Mücadele Öğretmen El Kitabı 

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,Uyuşturucu ile Mücadelede Acil Eylem Planı,2018-2023 

TEMCDDA ve TUBİM , 2013, Türkiye Uyuşturucu Raporu 

Sağlık Bakanlığı, Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2018) 

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2014 , Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 

Dünyada ve Türkiye'de Tütün Kullanımı Epidemiyolojisi (Prof. Dr. Nazmi Bilir) 

Başbakanlık, 2014, Uyuşturucu ile Mücadelede Eylem Planına Yönelik İletişim Stratejisi Uygulama Rehberi 

TBMM & Başbakanlık, 2016, Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu Faaliyet Raporu (Temmuz 2014 - Temmuz 2015)

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, Avrupa Uyuşturucu Raporu 2017

İç İşleri Bakanlığı, 2017, Türkiye Uyuşturucu Raporu

DSÖ, 2016, Türkiye'de Uyuşturucu Bağımlılığı Üzerine Multi Sektörel Eylem