İletişim

Nüfus Verileri

  Nüfus Piramidi 2017
  1. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.
  2. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun%50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
  3. Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 12,4 olarak gerçekleşti.
  4. Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında ‰13,5 iken, 2016 yılında ‰12,4 oldu.

Ülkemizde 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, 2017 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla 39,7 ile Sinop, 39,4 ile Balıkesir ve 38,9 Kastamonu ve Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,6 ile Şanlıurfa, 20,1 ile Şırnak, 20,9 ile Ağrı oldu.

ÜLKEMİZDE;

-0-19 yaş 25.560.075 çocuk vardır.

-0-4 yaş grubunda 6.481.849 çocuk vardır.

-Her yıl ~1.300.00 bebek doğmaktadır.

İllere göre Kadın, Çocuk ve Ergen Nüfusları (TÜİK 2017)

Türkiyenin Demografik Dönüşümü

Nüfus Projeksiyonları 2013-2075

 

Yıl Year Toplam Total Sadece eşlerden oluşan çekirdek aile Couples without resident children Eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile Couples with at least one resident child Yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile Lone parents with at least one resident child
Toplam Total Baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile Lone fathers with at least one resident child Anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile Lone mothers with at least one resident child
2016 14.738.394 3.148.643 9.772.869 1.816.882 375.424 1.441.458
2015 14.497.539 3.095.982 9.711.356 1.690.201 337.416 1.352.785
2014 14.212.489 2.970.130 9.637.992 1.604.367 317.398 1.286.969
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014-2016

TÜİK 2016 AİLE İSTATİSTİKLERİNE GÖRE TÜRKİYE'DE AKRABA EVLİLİĞİ ORANI %23,2

15 ve üzeri yaşta olup evlilik deneyimi yaşamış bireylerin eşleri ile akraba olup olmadıkları incelendiğinde, bireylerin %23,2'sinin eşi ile akraba olduğu görüldü.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre; akraba evliliklerinin en yaygın olduğu bölge %42,6 ile TRC Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu. Akraba evliliklerinin en düşük oranda görüldüğü bölge ise %8,9 ile TR2 Batı Marmara (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale) oldu.

Akraba Evliliğinin Dünya Genelinde Dağılımı