İletişim

Neonatoloji Klavuzları

 

Yeni Doğan Taraması

InTech, 2012, Tandem Mass Spectrometry Uygulaması ve Prensipleri

InTech, 2012,  Tandem Kütle Spektrometresi ile Yenidoğan Tarama: Etkiler, İçerikler ve Perspektifler

Immunodeficiency Disorder Secretary’s Advisory Committee on Heritable Disorders, 2011,Şiddetli Kombine İmmün Yetmezlik Bozukluğu için Yenidoğan Taraması Raporu 

National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory , 2009, Tandem Mass Spectrometi kullanarak Genişletilmiş Yeni Doğan Taraması

Jennifer M. Kwon, Hoda Z. Abdel-Hamid 2017, Duchenne Kas Distrofisi Klinik Takibi İçin Yenidoğan Taraması

Michele Caggana, ScD, Elizabeth A. Jones 2013,Yenidoğan Taraması: Guthrie'den Tüm Genom Dizilişine 

 

Yeni Doğan Sağlığının Korunması

Doğum Odası Yönetimi Rehberi, 2016, Türk Neonatoloji Derneği

Kan Ürünleri Transfüzyon Rehberi, 2016, Türk Neonatoloji Derneği

Sağlıklı Term Bebeğin Beslenmesi Rehberi, 2014, Türk Neonatoloji Derneği

Yenidoğan Bebeğin Güvenli Nakli Rehberi, 2017, Prof. Dr. Nejat Narlı, Prof. Dr. Ercan Kırımi, Doç. Dr. H. Sinan Uslu

Yenidoğanda Sıvı ve Elektrolit Dengesi Rehberi, 2016, Türk Neonatoloji Derneği

ISSOP Duruş Bildirgesi Türkçe Çevirisi, 2014, ISSOP

DSÖ, 2018, Annelik ve yeni doğan hizmetleri sağlayan tesislerde emzirmenin teşvik edilmesi ve desteklenmesi: Bebek Dostu Hastane Girişimi

Sağlık Bakanlığı, 2006, Maternal ve Neonatal Tetanos Elminasyon Saha Rehberi

 

Yeni Doğan Hastalıkları

Bronkopulmoner Displazi Korunma Tedavi ve İzlem Rehberi, 2014, Türk Neonatoloji Derneği

Neonatal Ensefalopati Tanı ve Tedavi Rehberi - Temmuz 2017, Türk Neonatoloji Derneği

Neonatal Hemodinami ve Hipotansiyona Yaklaşım Rehberi 2017, Türk Neonatoloji Derneği

Palivizumab Proflaksisi Önerileri, 2014, Türk Neonatoloji Derneği

Prematüre Bebekte Patent Duktus Arteriosus'a Yaklaşım Rehberi, 2016, Türk Neonatoloji Derneği

Prematüre Retinopatisi Rehberi, 2016, Türk Neonatoloji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği

Prematüre ve Hasta Term Bebeğin Beslenmesi Rehberi, 2014, Türk Neonatoloji Derneği

Respiratuvar Distres Sendromu ve Surfaktan Tedavi Rehberi, 2014, Türk Neonatoloji Derneği

Yenidoğan Döneminde Ağrı ve Tedavi Önerileri, 2014, Türk Neonatoloji Derneği

Yenidoğan Döneminde Ağrı ve Tedavisi Rehberi, 2015, Türk Neonatoloji Derneği

Yenidoğan Enfeksiyonları Tedavi ve İzlem Rehberi, 2014, Türk Neonatoloji Derneği

Yenidoğan Sarılıklarında Yaklaşım, İzlem ve Tedavi Rehberi, 2014, Türk Neonatoloji Derneği

Yüksek Riskli Bebeklere Yaklaşım ve İzlem Rehberi, 2014, Türk Neonatoloji Derneği

DSÖ Doğum Defectlerini İzleme Eğitimi Kılavuzu, 2015, WHO

 

 

 

American Academy of Pediatrics (AAP) Degi ve Yayınları için tıklayınız