İletişim

Nüfus Yapısını Etkileyen Mevzuatlar

TC. Anayasası

Pro-Natalist (Nüfusu Artırmaya Yönelik) Düzenlemeler 

Antenatalist (Doğum Hızını Sınırlamaya Yönelik ) Düzenlemeler 

Doğum Hızının Artışını Teşvik Eden Güncel Düzenlemeler