İletişim

Okul Sağlığı

 

Sağlık Bakanlığı, 2008,  Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı

Milli Eğitim Bakanmığı Okul Sağlığı Yayınları

MEB, 2013-6  Diyabetli Öğrenciler Genelgesi 

 

Sağlık Bakanlığı- Milli Eğitim Bakanlığı,2017, Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı Uygulama Kılavuzu

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği,2000, Okul Çocuklarında Diyabet ve Okulda Diyabet Bakım Rehberi

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, Okullarda Diyabet Eğitimi Programı

CDC, 2009, Çocuğunuzun Okula Bağlı Hisstemesine Yardım Etmek

CDC, 2007,  Okullarda Adolesan Sağlık Bozukluklarının Belirlenmesi

CDC, 2014,  Genç Okul Program Rehberi 

CDC Tüm Okullar, Tüm Toplum, Tüm Çocuklar Modeli

CD,2018,  Gençlerde Riskli Davranışlar 2017 Sürveyans Sonuç Raporu

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Beyaz Bayrak Projesi (Sağlık Bakanlığı ile Ortak)

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı

Milli Eğitim Bakanlığı-Sağlık Bakanlığı, 2016, Beslenme Dostu Okullar

Milli Eğitim Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı,  Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2016, Aile Rehberliği- Yaşam Becerileri Geliştirme Programı

 

 

Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı

 Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda 2011 yılında yaşanan dönüşümün ardından 25.09.2006 tarihinde imzalanmış olan “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü”nün güncel ihtiyaçları karşılamadığı belirlenerek; Protokol yenileme çalışmaları başlatılmış ve 17.05.2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yeni "Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.  Protokolün imzalanmasının ardından mevcut okul sağlığı yaklaşımının daha geniş kapsamlı ve bütüncül olması için "Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı hazırlanmıştır.

 Hazırlanan bu program çerçevesinde yapılacak çalışmalarla, okul çağındaki bütün çocukların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasının sağlanması ve sürdürülmesi,  sağlıklı bir çevrede gelişimi,  ailelerin ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu program kapsamında,  öğrencilerin yıllık periyodik muayene/izlemleri kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından yapılmaya devam edileceği bildirilmiştir.

 Bu konuda, bazı illerde halen yaşanmakta olan sorunların ortadan kaldırılması için; İllerde gerekli planlamaların ve düzenlemelerin yapılması, İl/İlçe Halk Sağlığı Müdürlükleri ile koordineli çalışılması gerekmektedir. Öğrenci izlemlerinin bir sağlık taramasından ziyade, yaşa özel çocuk-ergen izlemi olarak değerlendirilmesi ve izlemin yıl içinde öğrenci ve ailenin uygun oldukları bir zamanda gerçekleştirilebilmesinin sağlanması önem taşımaktadır.

 

Okullarda Diyabet Eğitim Programı

Diyabetle ilgi eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında 27.04.2010 tarihinde “Okullarda Diyabet Eğitim Programı” adıyla protokol imzalanmıştır. Protokol süresi 3 yıldır. Süresi dolan protokol 20.02.2014 tarihinde yeniden imzalanarak 3 yıl daha uzatılmıştır.

Söz konusu protokol 05.10.2017 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu), T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında “Okulda Diyabet Programı” iş birliği protokolü adıyla imzalanarak tekrar yürürlüğe girmiştir.

Okulda Diyabet Programı-2017  İş Birliği Protokolü için lütfen Tıklayınız.

  Bu programın esas olarak üç amacı vardır:

a) Tip 1 diyabet konusunda okullar ve öğretmenler aracılığıyla farkındalık oluşturmak. Bu sayede okul çağındaki çocuklarda Tip 1

Diyabet erken tanısını sağlamak ve diyabetik ketoasidoz sıklığını azaltmak.

b) Okul çağındaki diyabetli çocukların bakımlarını güçlendirmek ve yaşadıkları sorunları çözmek.

c) Okul çağı çocuklarında sağlıklı beslenme tutumu ve şişmanlık konusunda farkındalık oluşturmaktır.

 

Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı Yönlendirme Komitesi Üye Listesi

 1-  Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 2- Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

 3- Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 4- Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

 5- Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 6- Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 7- Milli Eğitim Bakanlığı, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 8- Milli Eğitim Bakanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

 9- Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

10- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı

11- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı

12- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı

13- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

14- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Kronik Hastalıklar Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Daire Başkanlığı

15- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Obezite Diyabet Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı

16- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığı

17- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı

18- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı

19- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı

20- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı

21- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Erken Uyarı Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığı

22- Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı

23- Sağlık Bakanlığı, HSGM, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

24- Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü