İletişim

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA)

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA)

1968 yılından bu yana her beş yılda bir yapılan Nüfus Araştırmaları çalışması 1993 yılından itibaren Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) şeklinde devam etmektedir. Türkiye’de nüfus öğeleri olan doğurganlık, ölümlülük ve göç ile ana çocuk sağlığı konularında ülke genelinde bilimsel çalışmalar yapılarak ve nüfus özellikleri ile anne-çocuk sağlığı konularında ulusal düzeyde güvenilir veriler toplanarak demografik göstergeler saptanmaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Raporları (TNSA) Türkiye’nin demografik yapısındaki kırk yıllık değişimin gözlenmesi açısından önemlidir.

 

TNSA 2008 Ana Rapor      TNSA 2013 Ana Rapor   Türkiye Nüfus Bilim Konferansı 2015
     
TNSA Özet Göstergeler 1993 1998 2003 2008