İletişim

Türkiye Okur Yazarlık Haritası

 

 

Kaynak:TÜİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 İl İl ve Yıllar itibari ile Türkiye Okur Yazarlık İstatistikleri için lütfen Tıklayınız.

LİBONET, 2015, Okur Profili ve Kitap Satınalma Davranışları Araştırması 

Kültür ve Turizm Bakanlığı,2011, Türkiye Okuma Kültürü Haritası 

 

En son mezun olunan okul ve mezun olunan alana göre işgücü durumu, 2016, 2017(15+ yaş)

Eğitim durumu ve mezun olunan alan                     (ISCED-F, 2013) İşgücü                       Labour force   İşsiz Unemployed   İstihdam Employed   İşsizlik oranı   Unemploy- ment rate                                             (%)   İstihdam oranı       Employment rate                                 (%)   İşgücüne katılma oranı Population not in labour force                         (%)
2016 2017   2016 2017   2016 2017   2016 2017   2016 2017   2016 2017
Toplam - Total 30 535 31 643   3330 3454   27205 28189   10,9 10,9   46,3 47,1   52,0 52,8
Okuma yazma bilmeyen 1 038 1 076   60 63   978 1 013   5,7 5,8   16,8 17,7   17,8 18,8
Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 1 085 1 074   127 124   958 950   11,7 11,6   28,9 28,9   32,8 32,7
İlkokul 9 358 9 408   794 761   8 564 8 647   8,5 8,1   46,3 46,9   50,6 51,0
İlköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek 5 886 6 162   737 750   5 148 5 411   12,5 12,2   43,1 43,9   49,3 50,0
Genel lise 3 100 3 202   415 425   2 685 2 777   13,4 13,3   47,2 47,6   54,4 54,8
Meslek lisesi 3 177 3 371   369 401   2 808 2 970   11,6 11,9   58,2 58,2   65,9 66,1
Yüksekokul veya fakülte 6 892 7 350   828 930   6 064 6 420   12,0 12,7   70,1 70,1   79,7 80,2
Eğitim 995 1 019   86 99   909 920   8,6 9,7   68,8 68,6   75,3 76,0
Sanat 203 222   43 45   160 177   21,2 20,4   62,3 63,0   79,0 79,1
Beşeri bilimler 209 248   22 33   187 215   10,5 13,2   69,0 66,3   77,1 76,3
Diller 138 153   19 25   119 128   13,8 16,4   60,1 63,0   69,7 75,3
Sosyal bilimler ve davranış bilimleri 563 584   76 89   487 496   13,5 15,2   65,4 65,9   75,6 77,7
Gazetecilik ve enformasyon 26 24   5 5   21 20   19,2 19,1   60,0 54,6   74,3 67,5
İş ve yönetim 1 967 2 131   271 281   1 696 1 850   13,8 13,2   69,5 70,3   80,6 81,0
Hukuk 167 171   10 19   157 152   6,0 11,2   76,6 72,4   81,5 81,5
Biyoloji, çevre ve ilgili birimler 85 77   12 12   73 64   14,1 16,0   72,3 69,1   84,2 82,3
Fiziki bilimler 166 175   20 27   146 148   12,0 15,7   71,2 70,2   81,0 83,2
Matematik ve istatistik 92 91   13 13   79 78   14,1 14,0   66,9 68,8   78,0 79,9
Bilişim ve iletişim teknolojileri 112 121   19 24   93 97   17,0 19,9   67,4 68,6   81,2 85,6
Mühendislik ve mühendislik işleri 775 817   73 73   702 743   9,4 9,0   79,3 79,4   87,6 87,3
İmalat ve işleme 147 157   27 22   120 135   18,4 14,2   63,8 64,3   78,2 74,9
Mimarlık ve inşaat 261 280   33 38   228 242   12,6 13,5   71,3 70,7   81,6 81,7
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 142 140   18 17   124 123   12,7 12,4   71,3 69,8   81,6 79,7
Veterinerlik 55 53   4 6   51 47   7,3 10,7   82,3 78,0   88,7 87,3
Sağlık 426 490   27 47   399 442   6,3 9,6   77,8 75,9   83,0 83,9
Refah (Sosyal hizmetler) 50 70   12 18   38 51   24,0 26,4   51,4 53,1   67,6 72,2
Kişisel hizmetler 168 176   28 25   140 151   16,7 14,3   65,7 66,5   78,9 77,6
İş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri 17 21   4 4   13 17   23,5 18,0   54,2 66,3   70,8 80,8
Güvenlik hizmetleri 129 131   6 7   123 124   4,7 5,0   75,9 74,1   79,6 78,0