İletişim

TÜSEB Mevzuatı

 KANUN

TÜSEB Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  4 Nolu Kararnamesi (Sayfa 220-224 TÜSEB Hakkında)

YÖNETMELİK

Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü'nün Yapılanması ve Faaliyetlerine Dair Yönetmelik

Türkiye Kanser Enstitüsü Yönetmeliği

Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerine Dair Yönetmelik

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

Teşkilat Yönetmeliği

Bilim Kurulları Yönetmeliği

TÜSEB Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

TÜSEB İnsan Kaynakları Yönetmeliği

TÜSEB İnsan Kaynakları Yönetmeliği EK-1

TÜSEB Tarafından Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Verilmesine İlişkin Yönetmelik

TÜSEB Tarafından Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Verilmesine İlişkin Yönetmelik EK-1

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Yönetmeliği

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

USUL ve ESASLAR

TÜSEB SGB Çalışma Usul ve Esasları

 

GENELGELER

2019-2023 Planlama Plan Hazırlık Programı

 

YÖNERGELER

TÜSEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ve Mali İşler Süreç Akış Şeması

TÜSEB Personel İşe Alma ve Atama Yönergesi

 

 

BİLİM ve TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantı Tutanağı