İletişim

TAÇESE Hakkında

Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü (TAÇESE); Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) bünyesinde yer alan yedi Enstitüden biridir.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Sağlık Bilimi ve Teknolojisi alanında bilgi üreterek, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek amacıyla 2015 yılında kurulmuştur.

Bilim ve teknoloji alanında, serbest rekabete dayalı, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapılacak ve desteklenecektir. Üniversite ve sanayi işbirliği modeli ile bilginin ürüne dönüştürülerek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Türkiye Anne, Çocuk Ve Ergen Sağlığı Enstitüsünün Yapılanması Ve Faaliyetlerine Dair Yönetmelik

TAÇESE Tanıtım Kitapçığı