İletişim

Tarama Programları

 TÜRKİYE'DE NEONATAL TARAMA PROGRAMLARI

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile fenilketonüri tarama programı önce 7 il merkezinde, ardından 26 il merkezinde uygulanmaya başlandı. 1990 yılında bütün il merkezlerini  kapsayacak şekilde genişletildi. 1992 yılında 1 Haziran  tarihi  “Ulusal Fenilketonüri Günü” ilan edildi.

 

2004 yenidoğan işitme tarama programı

2006 fenilketonüri taraması Sağlık Bakanlığı tarafından konjenital hipotiroidi taraması ile birlikte “Neonatal Tarama Programı” adı ile yürütülmeye başlandı. (T.C. Sağlık Bakanlığı Neonatal Tarama Programı Genelgesi (2006/130)

2008 Biyotinidaz eksikliği

2010 Gelişimsel Kalça Displazisi

2015 Kistik Fibrozis

2017-Konjenital adrenal hiperplazi pilot taramada Konya, Adana, Kayseri ve Samsun    

YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMLARININ GENİŞLETİLMESİ  

Genişletilmiş Yenidoğan Tarama Programları

TACESE,2018, Evlilik Öncesi ve Yenidoğan Taramaları Mevcut Durum ve Genişletme Modelleri (Eklenme Tarihi: 16.07.2018) 

TACESE,2018, Ulusal Tarama Programımız Kapsamında Taranan Hastalıklar İle İlgili Pediatri Yandal Uzmanlığı İnsan Kaynağı Ve Kurumlar Arası Dağılım Raporu (Eklenme Tarihi: 23.07.2018)

American College of Medical Genetics.2011, Genişletilmiş Yenidoğan Tarama Programları Tanı Algoritmaları

American Academy of Family Physicians.2008,Genişletilmiş Yenidoğan Taraması: Aile Hekimleri için Bilgi ve Kaynak

 

EU Network of Experts  On Newborn Screening,2011, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde Nadir Hastalıklar Konusunda Yenidoğan Tarama Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

William T.Basco,Jr,MD,MS,2018, Konjenital Kalp Hastalığı için Yenidoğanların Taranması Hayat Kurtarır mı?

Prof Dr Murat Faik ERDOĞAN, Gebelikte İyotun Önemi

SHGM Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı, 2017, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 Çocuk Yandalları Tescil Sayıları

---------------------------------------------------------------------------------------------