İletişim

Tarama Programları

 Türkiye’de Neonatal Tarama Programları

  • 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile fenilketonüri tarama programı önce 7 il merkezinde, ardından 26 il merkezinde uygulanmaya başlandı. 1990 yılında bütün il merkezlerini  kapsayacak şekilde genişletildi. 1992 yılında 1 Haziran  tarihi  “Ulusal Fenilketonüri Günü” ilan edildi.
  • 2004yenidoğan işitme tarama programı
  • 2006 tarihinde fenilketonüri taraması Sağlık Bakanlığı tarafından konjenital hipotiroidi taraması ile birlikte “Neonatal Tarama Programı” adı ile yürütülmeye başlandı. (T.C. SağlıkBakanlığı Neonatal Tarama Programı Genelgesi (2006/130)
  • 2008Biyotinidaz eksikliği
  • 2010 Gelişimsel Kalça Displazisi
  • 2015KistikFibrozis

 

Genişletilmiş Yenidoğan Tarama Programları Tanı Algoritmaları

Avrupada Yenidoğan Taramaları

Çocuk Yandalları Tescil Sayıları

Genişletilmiş Yenidoğan Taraması: Aile Hekimleri için Bilgi ve Kaynak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------