İletişim

Tarama Programları

 Türkiye’de Neonatal Tarama Programları

  • 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile fenilketonüri tarama programı önce 7 il merkezinde, ardından 26 il merkezinde uygulanmaya başlandı. 1990 yılında bütün il merkezlerini  kapsayacak şekilde genişletildi. 1992 yılında 1 Haziran  tarihi  “Ulusal Fenilketonüri Günü” ilan edildi.
  • 2004yenidoğan işitme tarama programı
  • 2006 tarihinde fenilketonüri taraması Sağlık Bakanlığı tarafından konjenital hipotiroidi taraması ile birlikte “Neonatal Tarama Programı” adı ile yürütülmeye başlandı. (T.C. SağlıkBakanlığı Neonatal Tarama Programı Genelgesi (2006/130)
  • 2008Biyotinidaz eksikliği
  • 2010 Gelişimsel Kalça Displazisi
  • 2015KistikFibrozis

Genişletilmiş Yenidoğan Tarama Programları

Does Screening Newborns for Congenital Heart Disease Save Lives

Gebelikte İyot

Genişletilmiş Yenidoğan Tarama Programları Tanı Algoritmaları

Avrupada Yenidoğan Taramaları

Çocuk Yandalları Tescil Sayıları

Genişletilmiş Yenidoğan Taraması: Aile Hekimleri için Bilgi ve Kaynak

---------------------------------------------------------------------------------------------