TR - EN

TÜSEB Ödülleri - 2017

TÜSEB AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2017

tüseb ödülleri

TÜSEB tarafından verilecek Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri için 2017 yılı Başvuruları açılmıştır.

Başvurular 15.09.2017 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

  1. Bilim Ödülü, her yıl bir kişiye verilir.

    Yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir.

  2. Hizmet Ödülü, her yıl bir kişiye verilir.

    Bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş hayattaki kişilere verilir.

  3. Teşvik Ödülü, her yıl en fazla beş kişiye verilir.

    Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına verilir.

Ödül; para ödülü ile birlikte ödülün kategorisine göre plaket ve beratı içerir.

Ödül kazananlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açıklanacaktır.

Başvuru Esasları:

Başvurular, adayların kendileri tarafından yapılabileceği gibi, 13.05.2017 tarih ve 30065 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Verilmesine İlişkin Yönetmeliği” nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenler tarafından aday gösterilmek sureti ile de yapılabilir.

Başvurular, Yönetmeliğin Ek 2, Ek 3 ve Ek 4’te yer alan ilgili belgelerin usulüne uygun şekilde doldurulması suretiyle hazırlanacak dosyanın bir asıl ve dört elektronik kopya olmak üzere beş takım olarak 15.09.2017.tarihine kadar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sağlık Bakanlığı A Blok zemin kat Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye / ANKARA adresine ulaştırılması ile yapılır.

Bilim, hizmet ve teşvik ödüllerine;

Kişisel Başvuru Şartları:

1) Hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilir veya aday gösterilebilir.

2) 2017 yılından başlamak üzere aynı aday tarafından her bir ödüle en çok 3 kez başvuru yapılabilir.

3) Hizmet ödülüne kişisel başvuru olanağı bulunmamakta, aday gösterilmesi gerekmektedir.

Aday gösterilme Şartları:

1) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları,

2) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları,

3) Üniversite Rektörlükleri,

4) Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları,

aday gösterebilirler.

 

Ekler:

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Bilim Ödülleri:

EK2-1 (TÜSEB Bilim Ödülü Aday Formu)

EK2-2 (TÜSEB Bilim Ödülü Kişisel Başvuru için Dilekçe Örneği)

EK2-3 (Başvuru Kontrol Listesi)

EK2-4 (Özgeçmiş Formu)

EK2-5 (Gerekçe Çerçevesinde Seçilmiş Yayınlar)

EK2-6 (Patentler)

EK2-7 (Dış Danışmanlar)

EK2-8 (Yayın Listesi Formu)

EK2-9 (H İndeksi Formu)

 

Teşvik Ödülleri:

EK3-1 (TÜSEB Teşvik Ödülü Aday Formu)

EK3-2 (TÜSEB Teşvik Ödülü Kişisel Başvuru için Dilekçe Örneği)

EK3-3 (Başvuru Kontrol Listesi)

EK3-4 (Özgeçmiş Formu)

EK3-5 (Gerekçe Çerçevesinde Seçilmiş Yayınlar)

EK3-6 (Gerekçe Çerçevesinde Seçilmiş Diğer Bilimsel Katkılar)

EK3-7 (İştirak Edilen Projeler)

EK3-8 (Dış Danışmanlar)

EK3-9 (H İndeksi Formu)

EK3-10 (Yayın Listesi Formu)

 

Hizmet Ödülleri:

EK4-1 (TÜSEB Hizmet Ödülü Aday Formu)

EK4-2 (Başvuru Kontrol Listesi)

EK4-3 (Diğer Faaliyet ve Sorumluluklar)

EK4-4 (Ödüle Aday Olma / Gösterilme Gerekçesi)

 

afiş