Destekler

Sağlık Politikaları alanındaki çalışmalara çeşitli destekler (ödüller, burslar vs) sağlanması planlanmaktadır. Bu destek çağrılarına 2018 yılı içinde çıklması öngörülmektedir.

İletişim:

Nejla CAN GÜLER
0 312 585 12 37
nejla.canguler@tuseb.gov.tr