Destekler

TÜSPE, sağlık politikaları alanındaki çalışmalara çeşitli destekler (ödüller, burslar vs) sağlar.