Ekibimiz

Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

TÜSPE Başkanı

hhy@tuseb.gov.tr  

(0 312) 585 11 97  

Uzm. Elif İŞLEK

TÜSPE Sağlık İnsangücü Politikaları Birimi

elif.islek@tuseb.gov.tr 

(0 312) 585 11 97

Dr. Birol TİBET

TÜSPE Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı Politikaları Birimi

birol.tibet@tuseb.gov.tr 

(0 312) 585 11 97