Ekibimiz

 

 

 
TÜSPE Başkanı
(0 312) 585 12 37 
 
 
 
 
Uzman
TÜSPE Sağlık İnsangücü Politikaları Birimi
(0 312) 585 12 37
Uzman
TÜSPE Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı Politikaları Birimi
(0 312) 585 12 37  
Araştırmacı
TÜSPE Ar-Ge, Proje, Eğitim ve Destek Birimi
(0 312) 585 12 37  
Uzman
TÜSPE Ar-Ge, Proje, Eğitim ve Destek Birimi
(0 312) 585 12 37