Halk Sağlığı Politikaları Birimi

TÜSPE Halk Sağlığı Politikaları Birimi; halk sağlığı ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar diğerlerine ek olarak aşağıdaki konuları kapsar:

 • Toplum sağlığı hizmetleri
 • Okul sağlığı hizmetleri
 • Çevre sağlığı hizmetleri
 • Bulaşıcı hastalıklar
 • Bulaşıcı olmayan hastalıklar
 • Nadir görülen hastalıklar
 • Sağlıklı yaşam biçimleri
 • Yerel yönetimler ve sağlık
 • Su ve gıda güvenliği
 • Nüfusun yaşlanması
 • Sağlığın sosyal belirleyicileri
 • Sağlığın geliştirilmesi
 • Göç ve kentleşme
 • Biyoterörizm

Bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

tuspe@tuseb.gov.tr