İş Birlikleri

TÜSPE, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bilim insanları, araştırma merkezleri ve üniversiteleri ile işbirliği yapar.

Bu kapsamda şu ana kadar aşağıdaki kişi, kurum veya kuruluşlar ile işbirliği süreçleri başlamıştır.

 

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul, Ankara)
 
 

İstanbul Medipol Üniversitesi

   
 

http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-informed-policy-making/evidence-informed-policy-network-evipnet

http://www.who.int/evidence/en/