İş Birlikleri

TÜSPE, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bilim insanları, araştırma merkezleri ve üniversiteleri ile işbirliği yapar.

Bu kapsamda şu ana kadar aşağıdaki kişi, kurum veya kuruluşlar ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

 

●  Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul, Ankara)
 

http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-informed-policy-making/evidence-informed-policy-network-evipnet

http://www.who.int/evidence/en/ 

 

Eğitim ve İş Birlikleri