Küresel Sağlık Politikaları Birimi

TÜSPE Küresel Sağlık Politikaları Birimi; küresel sağlık ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:

  • Ülke sağlık sistemleri ve politikaları
  • Küresel sağlık diplomasisi politikaları
  • Uluslararası sağlık yardımları
  • Uluslararası sağlık kuruluşları
  • Avrupa Birliği sağlık politikaları
  • Sağlık çalışanlarının uluslararası göçü
  • Küresel göçler ve sağlık

İletişim

tuspe@tuseb.gov.tr
0 312 920 15 00