Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı Politikaları Birimi

TÜSPE Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı Politikaları Birimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:

  • Sağlık ekonomisi
  • Davranışsal sağlık ekonomisi
  • Sağlık teknolojisi değerlendirme
  • Sağlık finansmanı
  • Sağlık harcamaları
  • Ödeme yöntemleri

Bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

Dr. Birol TİBET

birol.tibet@tuseb.gov.tr 

(0 312) 585 11 97