Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı Politikaları Birimi

TÜSPE Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı Politikaları Birimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:

  • Sağlık ekonomisi
  • Davranışsal sağlık ekonomisi
  • Sağlık teknolojisi değerlendirme
  • Sağlık çıktısı ve değer temelli araştırma ve uygulamalar
  • Sağlık finansmanı
  • Sağlık harcamaları
  • Ödeme yöntemleri
  • Sağlık sigortası

İletişim

Dr. Birol TİBET
birol.tibet@tuseb.gov.tr 
0 312 920 15 00

Uzm. Hakan Oğuz ARI
hakan.ari@tuseb.gov.tr
0 312 920 15 00


Birim Çalışmaları