Sağlık Endüstrisi Politikaları Birimi

TÜSPE Sağlık Endüstrisi Politikaları Birimi, sağlık endüstrisi ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:

  • İlaç politikaları
  • Tıbbi cihaz politikaları
  • Sağlık bilgi sistemleri
  • Biyoteknoloji ve genom teknolojisi

İletişim

Uzm. Serbay BAHÇECİ
serbay.bahceci@tuseb.gov.tr 
0 312 920 15 00


Birim Çalışmaları