Sağlık Hizmetleri Sunumu Politikaları Birimi

TÜSPE Sağlık Hizmetleri Sunumu Politikaları Birimi, sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:

  • Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri
  • Koruyucu, geliştirici, rehabilite edici ve tedavi edici sağlık hizmetleri
  • Kamu ve özel sektör sağlık hizmetleri
  • Entegre sağlık hizmetleri
  • İnovatif sağlık hizmetleri

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

tuspe@tuseb.gov.tr