Sağlık Turizmi Politikaları Birimi

  • TÜSPE Sağlık Turizmi Politikaları Birimi, sağlık turizmi ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:
  • Ülke sağlık turizmi sistemleri ve politikaları
  • Sağlık turizminde markalaşma, tanıtım ve pazarlama
  • Sağlık turizminde düzenleme, kalite, akreditasyon, risk ve güvenlik
  • Sağlık turizminde hedef pazar ve rekabetçi üstünlük analizi

İletişim

tuspe@tuseb.gov.tr
0 312 920 15 00


Birim Çalışmaları