Sağlık Turizmi Politikaları Birimi

TÜSPE Sağlık Turizmi Politikaları Birimi, sağlık turizmi ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:

  • Ülke sağlık turizmi sistemleri ve politikaları
  • Sağlık turizminde markalaşma, tanıtım ve pazarlama
  • Sağlık turizminde düzenleme, kalite, akreditasyon, risk ve güvenlik
  • Sağlık turizminde hedef pazar ve rekabetçi üstünlük analizi

Bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

tuspe@tuseb.gov.tr

Birim Çalışmaları