Sağlık Yönetimi Politikaları Birimi

TÜSPE Sağlık Yönetimi Politikaları Birimi, sağlık yönetimi ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:

  • Makro düzeyde (sistem düzeyinde) sağlık yönetimi
  • Mikro düzeyde (kurum ve kuruluşlar düzeyinde) sağlık yönetimi
  • Sektörel bazda (kamu ve özel sektör düzeyinde) sağlık yönetimi

İletişim:

Süleyman MERTOĞLU

suleyman.meroglu@tuseb.gov.tr 

0 312 585 12 37

 Birim Çalışmaları