Sağlık Yönetimi Politikaları Birimi

TÜSPE Sağlık Yönetimi Politikaları Birimi, sağlık yönetimi ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:

  • Makro düzeyde (sistem düzeyinde) sağlık yönetimi
  • Mikro düzeyde (kurum ve kuruluşlar düzeyinde) sağlık yönetimi
  • Sektörel bazda (kamu ve özel sektör düzeyinde) sağlık yönetimi

Bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

tuspe@tuseb.gov.tr