TÜSPE Analizler

TÜSPE, amacı ve çalışma alanı ile ilgili konularda yayımladığı analizler yoluyla sağlık politikalarının geliştirilmesine ve bunlarla ilgili kararların alınmasına yardımcı olur.