TÜSPE Basın Buluşmaları

TÜSPE, önemli paydaşlarından biri olarak gördüğü basın mensupları ile zaman zaman “TÜSPE Basın Buluşmaları” adı altında bir araya gelir. İletişim

Uzm. Hakan Oğuz ARI
hakan.ari@tuseb.gov.tr 
0 312 920 15 00