TÜSPE Dergisi

TÜSPE, “Turkish Journal of Health Policy Research” adlı web tabanlı uluslararası bir dergi yayınlamayı planlamaktadır.