TÜSPE Görüşler

TÜSPE Görüşler; sağlık politikaları alanında, konu eksenli kısa, hızlı ve etkili çözümler içeren belgeler olarak tasarlanmıştır.


Sağlık Turizminde Sürdürülebilirlik: Türkiye Açısından Bazı Saptamalar ve Değerlendirmeler

Sağlık turizmi endüstrisi, doğası gereği iç ve dış çevresel dinamiklere oldukça duyarlı olan bir sektör olması hasebiyle, sürekli olarak uygun ortam şartlarının varlığını gerekli kılan ve de ilgi isteyen bir alandır. 

DETAY >>


Başlarken: TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü

Devletler; refah düzeyi yüksek, huzurlu ve birlik içinde yaşayan bireylerden oluşan toplumlar oluşturmayı amaçlar. Refah düzeyi yüksek toplumlar, diğerlerine ek olarak, milli gelirin yüksekliği ve bu gelirin adaletli dağılımının sağlanmış olması yanında, sosyal güvencesi olan, eğitimli ve sağlıklı bireyler ile mümkündür.DETAY >>