TÜSPE Hakkında

TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE), 25 Mart 2017 Tarihli ve 30018 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2017/9860) ile Ankara merkezli olarak kurulmuştur. Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

TÜSPE; sağlık politikaları konusunda istişare, kanıt ve araştırma temelli, güvenilir ve işlenmiş bilgi üreterek ve de yayarak daha sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye toplumuna ve insanlığa katkı sağlamak amacıyla; sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık hizmetleri sunumu, sağlık insan gücü, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, küresel sağlık ve sağlık turizmi ile ilgili politikalara yönelik Ar-Ge, izleme ve değerlendirme, eğitim, yayın, toplantı ve danışmanlık faaliyetlerini yürütür.

TÜSPE İş Modeli: Tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan İş Modeli Tuvali kullanılarak oluşturulan TÜSPE İş Modeli, TÜSPE'nin temelini teşkil etmektedir. TÜSPE İş Modeli; TÜSPE'nin hedef kitlesini (müşteri segmentleri), bu hedef kitle için sunduğu değer önerisini (ürününü), müşteriler ile arasındaki iletişim kanallarını, müşteri ilişkilerini, temel ortakları, temel faaliyeytleri, temel kaynakları, maliyet yapısını ve gelir akışını ve bütün bu yapıtaşları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır.  Ayrıntılar için tıklayınız.

TÜSPE Stratejik Tasarım Çerçevesi: TÜSPE Stratejik Tasarım Çerçevesi, TÜSPE'yi bir üretim sistem olarak tasavvur eden ve bu anlamda; amaç, misyon, vizyon, girdi, süreç, çıktı, sonuç ve geri bildirim unsurlarını içeren ve aynı zamanda da bir bakışta TÜSPE'yi açıklayan bir yapıdır. Ayrıntılar için tıklayınız.   

TÜSPE birimleri için tıklayınız.

TÜSPE ekibi için tıklayınız