TÜSPE Makaleler

TÜSPE, çalışma alanları ile ilgili olarak makaleler yayınlar.


Yıldırım HH. (2017). 15 Years of AK Party Rule: An Evaluation in Terms of Health and Health Policies. Insight Turkey. 19(2): 167-188.

Ayrıntılar için: https://www.insightturkey.com/hasan-huseyin-yildirim/15-years-of-ak-party-rule-an-evaluation-in-terms-of-health-and-health-policies