TÜSPE Sağlık Politikaları Bilim Kurulu

TÜSPE Bilim Kurulu; TÜSPE’nin kurumsal politika, strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde ve çalışma programının oluşturulmasında bilimsel görüş ve önerilerde bulunur.

1.
Prof. Dr. Mehmet BARCA
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara
2. 
Prof. Dr. Melih BULUT
Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi ve Sağlık Yöneticisi, İstanbul
3. 
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Medipol Üniversitesi, İstanbul
4. 
Prof. Dr. Osman GÜNAY
Erciyes Üniversitesi, Kayseri
5. 
Prof. Dr. Haydar SUR
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
6. 
Prof. Dr. Bedirhan ÜSTÜN
Koç Üniversitesi, İstanbul
7. 
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
8. 
Prof. Dr. A. Sinan TÜRKYILMAZ
Hacettepe Üniversitesi, Ankara 
9. 
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Erciyes Üniversitesi, Kayseri
10. 
Prof. Dr. Erdem KARABULUT
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
11. 
Doç. Dr. Toker ERGÜDER
DSÖ Türkiye Ofisi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara
12. 
Doç. Dr. Burçay ERUS
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
13. 
Yrd. Doç. Dr. Bilal AK
Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi ve Toros Üniversitesi, Mersin
14. 
Yrd. Doç. Dr. Hasan Giray ANKARA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul
15. 
Yrd. Doç. Dr. Volkan YILMAZ
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
16. 
Dr. Seyit KARACA
TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi, Ankara
17.
Dr. Serdar SAVAŞ
Gentest Enstitüsü, İstanbul
18.
Uzm. Hüseyin ÇELİK
E. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, İstanbul
 

 
 Bilim Kurulları Yönetmeliği 
 

İletişim

Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM
hhy@tuseb.gov.tr

0 543 302 40 80
0 312 920 15 00

Uzm. Hakan Oğuz ARI
0 312 920 15 00