TÜSPE Sağlık Politikaları Uluslararası Danışma Kurulu

Professor Rifat Atun, Harvard University, USA

Professor Elias Mossialos, LSE, UK

Assistant Professor Huseyin Naci, LSE, UK

Dr. Enis Baris, World Bank, USA

 

İletişim

Hasan Hüseyin YILDIRIM
0 312 585 12 37
hhy@tuseb.gov.tr