TÜSPE Sağlık Politikaları Uluslararası Danışma Kurulu

TÜSPE Uluslararası Danışma Kurulu; TÜSPE’nin uluslararası öneme sahip politika, strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde ve çalışma programının oluşturulmasında gönüllülük temelinde görüş ve önerilerde bulunur.

Professor Rifat Atun, Harvard University, USA

Professor Elias Mossialos, LSE, UK

Assistant Professor Huseyin Naci, LSE, UK

Dr. Enis Baris, World Bank, USA


İletişim

Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM
hhy@tuseb.gov.tr 

0 312 920 15 00