TÜSPE Yaz Okulu

TÜSPE Yaz Okulu, her yıl seçilmiş bir tema odaklı olarak çalışmalarını yürütecektir.

İletişim:

Birol TİBET
0 312 585 12 37
birol.tibet@tuseb.gov.tr