TÜSPE Zirvesi: Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi

TÜSPE; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda ulusal ve/veya uluslararası düzeyde sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, panel, vb. gibi toplantılar/etkinlikler gerçekleştirir. Bu bağlamda 2019  yılından itibaren yılda bir kez gerçekleştirilecek olan ve uluslararası katılımlı "TÜSPE Zirvesi: Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi" planlanmaktadır.

İletişim:

Elif İŞLEK
0 312 585 12 37
elif.islek@tuseb.gov.tr