TÜSPE Zirvesi: Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi

TÜSPE; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda ulusal ve/veya uluslararası düzeyde sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, panel, vb. gibi toplantılar/etkinlikler gerçekleştirir. Bu bağlamda 2018  yılından itibaren yılda bir kez gerçekleştirilecek olan ve uluslararası katılımlı "TÜSPE Zirvesi: Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi" planlanmaktadır.

Ayrıntılar daha sonra duyurulacaktır.

Bilgi için iletişime geçiniz: