Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / SSS

SSS


Akreditasyon Programlarına ilişkin pilot çalışmalar devam etmektedir. Temmuz - 2017’de Ulusal Hastane Akreditasyon Programı ilan edilerek hastanelerden akreditasyon başvuruları alınmaya başlanacaktır. Sizleri akredite kuruluşlarımız arasında görmeyi bekliyoruz.
"TÜSKA Hastane Akreditasyon Programına TÜSKAnet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Diğer Akreditasyon Programlarına ilişkin pilot çalışmalar devam etmekte olup başvurular ile ilgili detaylar pilot çalışmaların tamamlanmasını takiben ilan edilecektir."
Enstitümüz tarafından sağlıkta akreditasyon denetçisi yetiştirmek veya mevcut denetçilerin geliştirilmesi için Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Eğitim Programları ilan edilmektedir.
Türkiye Ulusal Akreditasyon Sürecinin ilk basamağını “Hastanelerin Akreditasyonu” oluşturmaktadır. Hastane Akreditasyon Programında kullanılacak Standart Setine ulaşmak için tıklayınız.