Enstitüler / Türkiye Anne Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü / TAÇESE Raporları

TAÇESE Raporları


Tarama Programları ve Genişletme Modeli Raporları

TACESE  2018 Evlilik Öncesi ve Yenidoğan Taramaları Mevcut Durum ve Genişletme Modelleri (Eklenme Tarihi: 16.07.2018)

TACESE 2018 Ulusal Tarama Programımız Kapsamında Taranan Hastalıklar İle İlgili Pediatri Yandal Uzmanlığı İnsan Kaynağı Ve Kurumlar Arası Dağılım Raporu (Eklenme Tarihi: 23.07.2018)

TAÇESE 2018 Evlilik Öncesi Tarama Programı Tarihçesi, Mevzuatı, Mevcut Durumu ve Genişletme Modelleri (Eklenme Tarihi: 02.08.2018)


Evlilik

TACESE, 2019, Evlilik Öncesi, Evlilik, Doğum Öncesi ve Sonrası Dönemlere İlişkin Kanuni Düzenlemeler

TAÇESE, 2019, Cinsel Rüşt,  Ergenlik, Evlilik Yaşı, Evlilik Öncesi Cinsel Yaşam, Cinsel İstismar

TACESE, 2019, Cinsiyet Seçimi


Gebelik

TAÇESE, 2018, Riskli Gebelikler İl Düzeyinde Alınması Gereken Önlemler

TAÇESE 2018 Gebelikte Farmakovijilans ve Teratojenite Raporu

TACESE 2017 Türkiye Kürtaj Mevzuatı Tartışmalı Konular

TAÇESE, 2018, Ulusal Anne, Bebek Dostu Hastane Kriterleri ve Unvan Alan Hastaneler Listesi


Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşılama

TAÇESE, 2019, Gebelikte Tanı Konulamamış, Art Profilaksisi Almamış HIV+ Gebe, Doğum İçin Geldiğinde Yapılacaklar

TAÇESE, 2018, HPV Aşıları

TAÇESE, 2018, Gebelerde Aşılama


Beslenme

UNICEF 2014 Duyarlı Beslenme Raporu (Çeviri)


Eğitim

TAÇESE, 2019, Türk Eğitim Sistemi, Eğitim Yaş Aralıkları ve Zorunlu Eğitimin Tarihsel Gelişimi

TAÇESE, 2019, Okulda Ergenlik ve Ergen Sağlığı