Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Uluslararası Programlar Birimi

Uluslararası Programlar Birimi


ISQua akreditasyon süreçlerinin yönetilmesi, gerekli iyileştirmelerin planlanması, faaliyet planlarının uygulanması, uluslararası alanda işbirliği fırsatlarının araştırılması ve uygulanırlığının sağlanmasından sorumlu birimdir.

Birimin görevleri aşağıdaki gibidir:

 1. ISQua akreditasyon süreçlerini Enstitü ilgili birimleri ile koordineli olarak takip etmek.
 2. Uluslararası akreditasyon programları hazırlamak ve geliştirmek.
 3. Uluslararası akreditasyon kuruluşları ile işbirliklerini sağlamak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.
 4. Diğer ülke akreditasyon kuruluşlarının ve programlarının oluşturulmasına katkı sağlamak ve işbirlikleri geliştirilmek.
 5. Enstitü akreditasyon programlarınınyurtdışında tanıtılması ve uygulanması için gerekli planlamaları yapmak.
 6. Enstitü faaliyetlerine yönelik uluslararası kongre, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılım sağlamak.
 7. Diğer ülkelerde uygulanan programlara yönelik olarak itiraz ve şikâyetleri değerlendirme komisyonuna gelen geri bildirimlere ilişkin gerekli iyileştirmeleri planlamak.
 8. Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
 9. Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
 10. Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer, kurs, broşür, kitapçık vb. faaliyetleri planlamak.
 11. Görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan rehber, kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
 12. Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Birim Sorumlusu

Dr. İbrahim Halil KAYRAL
ibrahim.kayral@tuseb.gov.tr