TÜSEB / Akademik / E-Sigaranın Sağlık Riskleri Fark Edilmeye Başlandı mı?

E-Sigaranın Sağlık Riskleri Fark Edilmeye Başlandı mı?

Günümüzde elektronik sigaranın (E-sigara), yanıcı sigaraya (geleneksel sigara) göre, sağlık riskleri hakkındaki bilimsel kanıtların, kamuya doğru bir şekilde aktarılıp aktarılmadığı konusu sıkça tartışılmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 2012’den 2017’ye kadar, yetişkinlerin sigara ve E-sigaranın sağlık riskleri hakkındaki algılarını ortaya koymak amacıyla Huang ve arkadaşları tarafından yapılan ve JAMA Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmada, ulusal ölçekte yapılmış ve yıllık olarak tekrarlanan iki kesitsel anket serisinde (George üniversitesi tarafından yapılan Tütün Ürünleri ve Risk Algılama Çalışması: TPRPS ve Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından ülke genelini yansıtan 18 yaş üstü yetişkinleri kapsayan Ulusal Sağlık Bilgisi Trend Çalışması: HINTS), konu farklı açılardan sorgulanarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre;

  • E-sigarayı, geleneksel yanıcı sigaradan daha az zararlı olarak algılayan yetişkinlerin oranı, TPRPS Çalışmasında 2012 yılında %39.4 iken 2017 yılında %33.9’a düşmüştür. Aynı dönem içerisinde, HINTS Çalışmasında E-sigarayı daha az zararlı olarak bilenlerin oranı %50.7’den %34.5’e azalmıştır.

  • E-sigarayı, en az geleneksel sigara kadar zararlı olarak algılayan yetişkinlerin oranı, TPRPS çalışmasında 2012’de %11.5'ten, 2017’de %36.4'e yükselmiştir. HINTS çalışması da bu konuda sağlık bilgisi edinenlerin oranının %46.4'ten %55.6'ya yükseldiğini göstermiştir.

  • Buna karşılık E-sigarayı, geleneksel sigaradan daha fazla zararlı olarak algılayanların oranı, TPRPS çalışmasında 2012’de %1.3'den 2017’de %4.3'e artmıştır. HINTS çalışması da bu yöndeki sağlık bilgisi trendinin 2012’e %2.8'den 2017’de %9.9'a arttığını göstermiştir.

  • Sonuç olarak, bu çalışma ABD’de E-sigaranın sağlık yönünden, en az geleneksel sigara kadar, hatta ondan daha da fazla zararlı olduğunu düşünen yetişkinlerin arttığını göstermiştir. Yazarlar, E-sigaranın göreceli ve mutlak riskleri konusunda toplumun detaylı olarak bilgilendirilmesi gerektiğini önermişlardir.

Kaynak: Huang J, Feng B, Weaver SR, Pechacek TF, Slovic P, Eriksen MP. Changing Perceptions of Harm of e-Cigarette vs Cigarette Use Among Adults in 2 US National Surveys From 2012 to 2017. JAMA Netw Open. 2019;2(3):e191047. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.1047

Detaylı bilgi için aşağıdaki linkten makaleye erişim sağlanabilir.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2729471

  • Sağlık Bakanlığı
  • TÜBİTAK
  • NIH
  • Max Planck
  • INSERM